top of page
tlo23.png

Wykonaj projekt banknotu o nominale 100 złotych
z wizerunkiem bohatera historii lokalnej.

Głównym zadaniem uczestników konkursu skierowanego do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych lub dowolnych klas szkół ponadpodstawowych jest wykonanie projektu banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera historii lokalnej – postaci szerzej nieznanej, której działalność patriotyczna na rzecz Polski przypada na lata 1917-1990, a która przez swoje dokonania i postawę zasłużyła się dla społeczności lokalnej w obecnych lub przedwojennych granicach Polski.

Pamiętaj!

szukamy oryginalnych, ciekawych, niekiedy zapomnianych lokalnych patriotów, których wizerunki i życiorysy chcielibyście ukazać całej Polsce!

Projekt banknotu wykonaj w formacie A4, w układzie pionowym lub poziomym, w wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika. Do projektu dołącz pisemny opis biograficzny wybranego bohatera oraz jego dokonań wpisanych w kontekst wydarzeń historycznych.

Na Twoją pracę czekamy do
31 marca 2024 r.

Na zwycięzców i wyróżnionych czekają
atrakcyjne nagrody rzeczowe


Szczegóły konkursu znajdziesz w zakładce regulamin

bottom of page